U Stefana w Kiwercach

P-1217
Miejsce:Kiwerce
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Kiwerce
lipiec (?) 1939 r.

W centrum na schodku, siwa – Julia z Modzelewskich Karpińska, na lewo jej krewna lub znajoma ze zdjęcia P-1112, dalej Irka Karpińska, córka Julii. Najbardziej na prawo brat Julii, Stefan (podówczas dyrektor Lasów Państwowych w Łucku).