A. Tymieniecka

P-2089

Pokrewieństwo z pozostałym dwojgiem Tymienieckich z albumu nieustalone. Zdjęcie może pochodzić z jednego z atelier kaliskich, niestety zostało przycięte u dołu.