Abp. Spirydion Litwinowicz, grekokatolicki metropolita lwowski

P-8017

Spirydion Litwinowicz (1810-1869), duchowny grekokatolicki i działacz społeczny, biskup a potem metropolita lwowski, członek i wiceprezydent Rady Państwa, członek Izby Panów.