Zbiór: Album kanonika Skrzyńskiego

Zajmujący i rzadki kompletny zbiór fotografii, stanowiący osobisty przegląd socjety galicyjskiej, ułożony przez jej członka.

Z dedykacji można wnioskować, że album należał do kanonika Jana Kantego Skrzyńskiego, kapelana wojskowego, w 1845 roku księdza w Przemyślu.

Album ciekawie łączy fotografie kleru, głównie z terenu Austro-Węgier, C.-K. wojskowych (w tym kapelanów) oraz świeckich/cywilów (a także pewną liczbę sław, jak rodzina cesarska, Mierosławski czy kardynał Hohenlohe). Ze 104 zdjęć 35 wykonano w Krakowie (Rzewuski – 13, Balicer – 10, Szubert – 7), 20 w innych częściach Galicji, 25 w Wiedniu, 8 w innych częściach Austro-Węgier, 7 gdzie indziej (lub są nieoznaczone).

Być Jan Kanty Skrzyński jest identyczny z ks. kanon. Henrykiem Skrzyńskim (1822-1903). Skrzyński, pochodzący z ziemiańskiej rodziny galicyjskiej, siostrzeniec Aleksandra Fredry, syn arcystolnika Galicji i Lodomerii, Wincentego, pobierał nauki we Lwowie, Pradze i Przemyślu, był dziekanem frysztackim, kanonikiem przemyskim i szambelanem papieskim, a także filantropem. W swoim majątku w Ustrobnej ufundował kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego, co może wskazywać, że było to może jego drugie imię, używane w kontaktach z bliskimi. Mogli też być braćmi lub kuzynami albo też zbieżność jest zupełnie przypadkowa.