Technika:
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:
Zbiór:

6.-3.-56 r.

Zapewne Białoruś