18x22 cm, dziewiętnaście kart, każda z okienkami na zdjęcia w formacie gabinetowym. Skóra groszkowana, wewnątrz tłoczony i złocony ornament. Grzbiet oderwany, dwa okienka puste.

Album alpejski

I-226
Technika:
Miejsce:
Twórca:
Tematyka: