Album policyjny 1927-1932

I-5000
Technika:
Miejsce:Koło
Twórca:
Tematyka:

Album ręcznie wykonany z kartonu w kolorze pomarańczowym (42 karty) w oprawie introligatorskiej (rozmiar oprawy: 25×37,5 cm), w którym wklejano ponad 600 fotografii w różnych formatach, przedstawiających oskarżonych, zaginionych, zwłoki, odzyskane przedmioty, rysunki przedmiotów skradzionych, itp. Każde ze zdjęć ma przyporządkowaną liczbę porządkową oraz numer referencyjny sprawy.  Numery biegną od 1 do 609 (nierzadko jeden numer obejmuje kilka zdjęć osób zamieszanych w tę samą sprawę, choć nie jest to regułą), przy czym po 609 jest jeszcze ponad dwadzieścia fotografii doklejonych, z numerem 609 i kolejnymi literami alfabetu; zapewne wynika to z faktu, że w roku 1933 zaczęto – przy tej samej numeracji – kolejny album (niebieski) i do starego dorzucano jeszcze fotografie dotyczące spraw z roku 1932, które spłynęły później.

Podobnie jak drugi album, obejmujący lata 1933-1937, pochodzi zapewne (zatarty czerwony stempel na okładce) z powiatowej komendy Policji Państwowej w Kole.