Alfred i Margarethe Schmiljanowie

P-9643

wrzesień 1910