Zbiór: Album Margarethy z Leederów i Alfreda Schmiljanów

Właścicielami albumu byli pochodząca z Bydgoszczy Margarethe z Leederów i jej mąż, Alfred Schmiljan, berlińczyk rodem, za młodu marynarz, później gdański polityk.

Alfred Schmiljan (1875-1946), berlińczyk, jako piętnastolatek zdał do szkoły morskiej, w 1906 odszedł z Kriegsmarine jako Oberdeckoffizier i osiedlił się w Gdańsku, gdzie wszedł do miejscowej administracji – dosłużył się rangi Oberstadtsekretära. Bardzo młodo musiał poznać Margarethe Leeder, córkę nauczyciela w Solcu Kujawskim, która została jego żoną. Wydaje się, że nie mieli dzieci.

Równolegle do pracy w gdańskich urzędach wszedł do polityki – zaczynał w FVP, z której ramienia był posłem do Izby Posłów Pruskiego Landtagu (sejmu krajowego) w latach 1913-1918 (choć w czasie I wojny światowej wrócił też do marynarki jako ogniomistrz). Po wojnie (nadal jako gdański Oberstadtsekretär) zakładał DDP w Gdańsku i z jej ramienia został w 1919 posłem do Pruskiej Konstytuanty Krajowej, parlamentu zwołanego po upadku monarchii by nakreślić nowe ramy ustrojowe Prus jako kraju związkowego. W 1919 został również gdańskim radnym, a w 1920 otwierał listę DDP w wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które miało stanowić prawo na terenach, które jesienią nazwano oficjalnie „Wolnym Miastem Gdańskiem.”

Oprócz tego był przewodniczącym stowarzyszenia gdańskich urzędników, stowarzyszenia nauczycieli, związku byłych oficerów pokładowych, członkiem Hanzeatyckiego Związku Rzemiosła, Handlu i Przemysłu, honorowym prezesem Stowarzyszenia Urzędników Wolnego Miasta Gdańsk i Towarzystwa Urzędników Miejskich.

Wszystko to porzucił w lipcu 1920 roku i przeniósł się do Lwówka Śląskiego, skąd również został wybrany jako poseł do Pruskiego Landtagu (z Legnicy), w 1929 został członkiem komitetu partyjnego, w sierpniu 1932 złożył mandat i stanowisko partyjne i odszedł na emeryturę.