Zdjęcie Potockiego z tego samego atelier, z tym samym malowanym tłem widocznym za plecami pozującego.
Podpis Ambrożego na akcie zgonu Pulcherii z Głowackich Karpińskiej, szwagierki jego córki.

Ambroży Suffczyński

P-1000

Ambroży Suffczyński (1786-1861), intendent ks. Jabłonowskich, mieszkał w ich pałacyku na rogu Nowego Światu i Wareckiej (pałac Sanguszków), gdzie trudnił się m.in. ogrodnictwem. Leży na Starych Powązkach.

Dziadek Michaliny z Głowackich Karpińskiej, żony Jana Feliksa, matki Józefa.

Zdjęcie wykonane jako dagerotyp w pierwszym zakładzie Karola Beyera przy Senatorskiej i przefotografowane przez nieznany zakład w latach 60. lub 70. XIX wieku, być może po śmierci Ambrożego (1861).