Angelika Kaufmann, malarka

P-7498
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Najukochańszej
Frani na pamiątkę

ofiarowuje
Koleżanka
Marja Stojaw[ska?]
d[nia] 2 Lipca 1875 roku.