Zbiór: Słynni ludzie

Niemalże od początków fotografii właściciele atelier zarabiali na sprzedaży zdjęć słynnych osób; fotografie takie często stanowiły osobny, tworzony mozolnie zbiór (trochę na wzór „portretów sław świata tego” z renesansowych czy barokowych pałaców).