Kontekst - zdjęcie z Royal Collection w Londynie, zakupione do albumu przez ks. Alberta
Kontekst - zdjęcie ze zbiorów Theatermuseum w Wiedniu.

Anton Alexander hrabia von Auersperg, austriacki poeta i polityk

P-7731

Anton Alexander hrabia von Auersperg (1806-1876) z Krajiny, austriacki pisarz i polityk, znany też pod pseudonimem Anastasius Grün.

Znane są przynajmniej dwa inne zdjęcia z tej sesji u Angerera.