"13 VIII 1915"

August Dehnel z żoną (Jadwigą?) i dziećmi, Emilią i Tadeuszem Janem

P-64