Kategoria: Bogacki, Stanisław

Stanisław Bogacki, fotograf warszawski. Działał od lat 90. XIX w. do lat 30. XX w. przy Krakowskim Przedmieściu 7 (pałac Krasińskich, dzisiejsza ASP). Poza portretami, widokami i zdjęciami z uroczystości specjalizował się w zdjęciach sportowych – dlatego też posiadał tytuły Fotografa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Towarzystwa Wioślarskiego i Dostawcy Warszawskiego Oddziału Cesarskiego Towarzystwa Racjonalnego Polowania.