Bartlewicz z Łyskowa

P-2119

Wielce Szanownym U.N. [Justynie Nikodemownej] i D.F. [Dionizemu Ferdynandowiczowi] Świdzińskim jako dowód mojej pamięci i oddania,

[O?]. Bartlewicz,

21 grudnia 1901 r.

dopisek późniejszy długopisem:

P. Bartlewicz z Łyskowa