Bartlewicz z Łyskowa

P-2119

Wielce Szanownym U.N. [Justynie Nikodemownej] i D.F. [Dionizemu Ferdynandowiczowi] Świdzińskim jako dowód mojej pamięci i oddania,
[O?]. Bartlewicz,
21 grudnia 1901 r.

dopisek późniejszy długopisem:

P. Bartlewicz z Łyskowa 

Dionizy Świdziński (1846-1911) poślubił Justynę, córkę Nikodema i Atalii Wredtów. Podobnie jak jego brat Edmund (1848-1919) był on generałem armii carskiej – ich rodzice to Ferdynand oraz Michalina z Ciesielskich Świdzińska, stąd połączenie z rodziną Ciesielskich.