Baszta klasztoru benedyktynek w Jarosławiu

P-3717

16,5×23 cm