Zbiór: Albumy nieznanego piktorialisty

Dwa albumy polskiego fotografa, mieszczące 105 odbitek z okresu międzywojennego (piętnaście występuje w dubletach, z reguły w różnych rozmiarach), głównie lub wyłącznie z lat 20 XX w. Autor mógł być fotografem profesjonalnym lub zdolnym amatorem – o czym może świadczyć dość szeroki rozrzut tematów (portrety, zdjęcia rodzinne, pejzaże, zabytki architektoniczne, martwe natury, reprodukcje dzieł sztuki). Jedyne zidentyfikowane zdjęcie pokazuje zamek w Przemyślu – być może autor pochodził z pobliskiego Lwowa, który był ważnym ośrodkiem polskiego piktorializmu. Sceny domowe sugerują, że należał do warstwy drobnych ziemian lub w takim towarzystwie się obracał.