Bolesław Szląskiewicz w seminarium

P-4319

Kochanej Mani Hauke na
pamiątkę ofiaruje kuzyn

Bolesław Szląskiewicz

Seminarium Włocławskie
18 11/XI 90 r. [1890]