Brodacz na zesłaniu – Lialew

P-4821
Miejsce:Tomsk
Tematyka:Portret
Zbiór: