Kategoria: Jerzyński Julian

Julian F. Jerzyński był jednym z polskich fotografów syberyjskich – zapewne, podobnie jak jego klientela, wywodził się z zesłańców po roku 1863. Jego atelier działało w Tomsku przynajmniej do lat 90. XIX wieku i musiało nieźle prosperować, zważywszy na elegancki rewers (niektóre atelier syberyjskie borykały się z wyraźnymi brakami).