Buba Młynarczykówna

P-1128
Miejsce:Siedlce
Twórca:
Tematyka:Portret

Mojej „Tupci”
Buba Młynarczykówna
Siedlce, 12/IX-28