Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Róg Bulwaru Saint-Germain i Rue de Saint-Simon; po prawej widać neorenesansowy gmach, w którym w roku 1883 ufundowano Alliance Francaise (dziś mieści się tam College de Ingenieurs).