Zbiór: Wielka powódź w Paryżu w 1910

Po długotrwałych deszczach na przełomie 1909 i 1910 roku Sekwana wezbrała i zalała Paryż – nie, jak spodziewano się, głównym nurtem, tylko przez system kanałów i tuneli kanalizacyjnych. 21 I woda zaczęła gwałtownie wzbierać. 23 stycznia dotarła do wysokości wałów i nabrzeży; w szczycie (28 I) przekroczyła zwykły poziom o rekordowe 862 cm. Powódź trwała około tygodnia. Po ulicach pływano łódkami lub budowano kładki i mosty. Nikt nie zginął, ale zalaniu uległo 20 tys. domów, straty poniosło dwieście tysięcy paryżan, ogólnie obliczano je na czterysta milionów franków.

Powódź była masowo obfotografowywana, a zdjęcia publikowano na pocztówkach.