Carl von Rotteck, niemiecki politolog i działacz społeczny

P-7724

Carl von Rotteck (1775-1840), niemiecki polityk, działacz społeczny, historyk i politolog.

Rycina portretowa pochodzi z pośmiertnego wydania (1848) jego słynnego dzieła, „Allgemeine Geschichte”.