Carski wojskowy z orderami

P-2082

Sądząc po wężyku na kołnierzu – generał. Na szyi komandoria orderu św. Stanisława.