Kategoria: Baron E.

E. Baron , fotograf paryski, zaczął działać w 1867 roku, kiedy przejął atelier Chesnela Genissona (założone w 1839) przy Rue Rambuteau 82 (naprzeciwko Hal). Wykonywał m.in. zdjęcia Paryża doby Komuny Paryskiej. W 1877 sprzedał firmę Amédée’owi Adolphe’owi Mazilié