Leon (?) Choubrac „Alzacja i Lotaryngia oddzielone od Francji”

P-1322

Podpis „Choubrac” oznacza zapewne jednego z braci tego nazwiska, Alberta (1853-1902) lub raczej Leona (1847-1885), grafików i plakacistów francuskich.