Kategoria: Becker Atelier

Atelier działające w Kassel od roku 1861 przynajmniej do przełomu XIX i XX w.