Secesyjna sofka

P-1258
Miejsce:Kassel
Format:Sezession
Tematyka:Portret