Kategoria: Filehne, Bernard

Bernard Filehne (1810-1894)
Już w 1842 roku ogłaszał się w „Gazecie Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” (nr 233, 6 X):
„Niniejszem zawiadamiam Szanowną Publiczność jako od dnia dzisiejszego trudniam się z wyrabianiem portretów a la Daguerre, które ceną umiarkowaną jak najakuratniej dostarczę. Łaskawe obstalunki przyjmuję w stancyi mojej przy rynku pod Nrem 63 na pierwszem piętrze.”