Ostrzeżona, że zostanie ponownie zaaresztowana i zesłana do Wiatki, Emilia Heurichowa uciekła do zaboru pruskiego, gdzie przebywała przez lat 8, do 1872 r.

Emilia ze Szwarców Heurichowa

P-3