Kategoria: Institut Photographique Societe Lux

Bolesław (właśc. Piotr Bolesław) Matuszewski (1856-1943), fotograf i operator filmowy. Zaczynał w Paryżu, gdzie w latach 1880-1890 przy rue de la Paix 10 prowadził zakład Lux-Sigismond Company – zapewne, sądząc po nazwie, wraz z bratem Zygmuntem. W roku 1895 otworzyli zakład Paryska fotografia LUX-Sigismond & Cie przy Marszałkowskiej 111 – ale popadli w kłopoty finansowe; działali zapewne do roku 1914, przez pewien czas utrzymując łączność z firmą paryską. W 1896 został nadwornym fotografem cara Mikołaja II – zainteresował się fotografią dokumentalną, a następnie kinem. Firma Sigismond et Cie zatrudniała operatorów, którzy filmowali zwyczaje ludowe czy operacje medyczne.