Jan Heurich młodszy

P-34

Jan Fryderyk Heurich (1873-1925), zwany Janem Heurichem młodszym, warszawski architekt, autor m.in. kamienicy Krasińskich na pl. Małachowskiego („Heurichowskiej”), Domu pod Orłami, Biblioteki Publicznej na Koszykowej, w latach 1920-21 minister kultury. Autor projektu Muzeum Narodowego w Warszawie (niezrealizowanego z powodu nagłej, przedwczesnej śmierci).