Kategoria: Malmberg J. D.

J. D. Malmberg prowadził zakład fotograficzny w Irkucku, kupiony lub przejęty następnie przez firmę Milewski i Bogdzewicz.