Minkiewiczowie w Irkucku

P-2104

Romana Ciesielska (ur. 1843) po 1872 pojechała z matką i siostrą do ojca, Józefa, zesłanego na Syberię za powstanie styczniowe (prowadził w Irkucku hotel i restaurację) i tam w 1874 poślubiła Józefa Minkiewicza. Minkiewicz, mieszczanin z Grodzieńszczyzny, studiował na uniwersytecie w Kijowie, po powstaniu styczniowym więziony w Mohylewie, skazany na 12 (wg innych źródeł – 4) lat katorgi; pracował w sklepie „z towarami warszawskimi” J. Szlenkiera. W 1908 lub 1909 roku popełnił samobójstwo. Mieli z Romaną trójkę dzieci, w tym Witolda, rektora Politechniki Lwowskiej (ur. 1880).