Kategoria: Mayer et Pierson

Pierre-Louis Pierson (1822-1913) fotograf francuski. Zaczynał w 1844 jako dagerotypista. Przez ponad czterdzieści lat współpracował z metresą Napoleona III, hrabiną Castiglione, dla której wykonał ok. 400 misternie aranżowanych portretów (w tym „portretów” części ciała – np. nóg czy oka).

W roku 1855 otworzył atelier przy bulwarze Kapucynów 5 wspólnie z braćmi Léopoldem Ernestem (1817-1865) i Louisem Frédérikiem (1822-1913) Mayerami, którzy wcześniej zajmowali się wykonywaniem fotografii kolorowanych i w roku 1854 otrzymali tytuł nadwornych fotografów Napoleona III. Atelier przeżyło okres rozkwitu do ok. 1862 roku, kiedy to portretowało głównie osoby z wyższych sfer: arystokrację, finansjerę, artystów. Później jego sława przygasła.

W roku 1861 za pośrednictwem hrabiny Castiglione fotografowie poznali i sportretowali jej kuzyna, hrabiego Cavoura, jednego z architektów zjednoczenia Włoch. Rok później wytoczyli przed sądem sprawę dwóm atelier: Schwalbému za skopiowanie zdjęcia lorda Palmerstona, a Thiebaultowi i Betbéderowi za skopiowanie i poważny retusz zdjęcia Cavoura (któremu zmieniono pozycję nóg, powiększono całą postać i usadzono na tle biblioteki). W kolejnych apelacjach sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego, który po długich deliberacjach uznał, że fotografia jest sztuką (choć w późniejszych wyrokach było to kwestionowane jeszcze przez pół wieku).