Jean-Baptiste Lecordair

P-689

Jean-Baptiste Henri-Dominique Lacordaire (1802–1861), francuski dominikanin, kaznodzieja, liberalny dziennikarz, teolog i polityk, który przywrócił (1850) zakon dominikański w porewolucyjnej Francji. Nazywany najwybitniejszym kaznodzieją XIX wieku. Zwolennik Wiosny Ludów.

Zdjęcie paryskiego atelier Mayer-Pierson, zapewne przefotografowane wtórnie – o tyle ciekawe, że Mayerowie i Pierson wsławili się wytoczeniem sprawy o piratowanie zdjęć (1862), która zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego, mówiącym, że fotografia jest sztuką.

Z tyłu dedykacja od Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.