Kategoria: Mees-Hauser L.

L. Mees-Hauser, fotograf działający w Trewirze przynajmniej od początku lat 20. do poł. lat 40. XX w. Wydawał pocztówki, m.in. z reportażowymi zdjęciami przedstawiającymi znane osoby w trakcie pełnienia obowiązków.