Intronizacja biskupa Trewiru, Franza Rudolfa Bornewassera

P-7252

Franz Rudolf Bornewasser (1866-1951), biskup (od 1922 roku) i arcybiskup (od 1944) Trewiru. Jego stosunek do nazizmu był ambiwalentny – początkowo go popierał, potem się z nim poróżnił w kwestiach eutanazji.