Kategoria: Piotrowski Antoni

Antoni Piotrowski (1865-1928), właściciel łódzkiego atelier, urzędnik magistracki. W 1893 ustanowił zakład fotograficzny w imieniu swojej żony, Marii z Piotrowiczów, w którym pracowała zarówno sama Maria, jak i jej bracia. Objęli atelier po znanym fotografie Ludwiku Zonerze (Nowy Rynek 6, obecnie Plac Wolności), które formalnie przechodziło potem z rąk do rąk w obrębie rodzin Piotrowskich i Piotrowiczów.

Zakład współpracował z Angererem i Pitznerem w Wiedniu oraz Mayem w Budapeszcie, wykonywał portrety, ale też zdjęcia ważnych miejskich wydarzeń czy architektury. Sam Antoni nie miał z fotografią nic wspólnego.

Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Piotrowski_(fotograf)