Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym w Łodzi

P-6600

Zdjęcie 30×40 cm na kartonie 37,5×47 cm.

KONPB powstał w Łodzi na początku I wojny światowej obok Głównego Komitetu Obywatelskiego (zarządzającego miastem) żeby ulżyć tysiącom osób, które znalazły się w nędzy – głównie poprzez rozdawnictwo żywności. Działał w całym mieście, podzielonym na 17 (potem 18) dzielnic, opierając się na duchownych różnych wyznań (katolickich, prawosławnych, protestanckich, żydowskich, mariawickich) oraz świeckich, tworzących trzy-, potem czteroosobowe komitety dzielnicowe. Tu widać spotkanie w rocznicę – mniej więcej – oficjalnego powstania Komitetu, który założono 6 (a nie jak podaje zdjęcie 1) sierpnia 1914. 30 czerwca 1915 GKO i KONPB zostały rozwiązane decyzją niemieckich władz okupacyjnych, mamy więc zdjęcie, które powstało tuż po zakończeniu działalności na jej pamiątkę.

Pastor Rudolf Gundlach był przewodniczącym KONPB, stąd to zdjęcie w zbiorze rodzinnym.

Niewielką część postaci jest podpisana, od lewej:
rząd trzeci od góry: ostatni, w jasnym stroju z peleryną ks. mariawicki (zapewne ks. Józef Gromulski)
rząd czwarty od góry: 4. ks. W[ilhelm] P[iotr] Angerstein (1848-1928), proboszcz luterańskiej parafii św. Jana w Łodzi, 5. red[aktor „Neue Lodzer Zeitung”] Aleksy Drewing (?), 7. inż. Antoni Wagner przez[ywany] „król Antoni I”, 9. [późniejszy, od 1920 r., katolicki] biskup Łodzi ks. [Wincenty] Tymieniecki10. ks. [luterański] R[udolf] Gundlach, 13. ks. prawosławny [Antoni] Rudlewski [proboszcz parafii św. Aleksandra Newskiego], 17. ksiądz praw[osławny Teodor] Walik[owski], pomocnik i następca Rudlewskiego
rząd piąty: 7. apt[ekarz Karol Boromeusz] Chądzyński, kandydat do rady miasta w 1917, w latach 1919-1927 poseł na sejm RP.