Kategoria: Polonia Foto Łódź

Atelier „Foto Polonja” istniało w Łodzi na Polesiu przy ul. Św. Jerzego 14 (?) i działało w latach 20 XX w.