Miejsce:Łódź
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Brus, 25 X = [19]28

W dowód pamięci
ofiaruję swą
podobiznę
P. Aureli

J. Dwo[rzycki?]