Kategoria: Przybojewski Sylwin

Sylwin Przybojewski (zm. 1926), polski fotograf działający w Płocku. W roku 1916 reklamował swój zakład przy Grodzkiej 1 (lub wedle innych źródeł – 2), a po jego śmierci w 1926 roku atelier przejął Juliusz Domb.

W styczniu roku 1925 w „Dzienniku Płockim” Przybojewski „zawiadamiał Sz. Klijentelę”, że w swoim zakładzie „Studio” „wprowadził nieznaną w tej dziedzinie dotychczas w Płocku !NOWOŚĆ! Zdjęcia wieczorem przy lampie łukowej o sile 10.000 świec!” i dodawał: „Ceny nie wyższe jak w innych płockich zakładach!”.