Nadleśnictwo Łąck I – Towarzycho

P-6605

Zdjęcie 16×21 na kartonie 24,5×34,5 cm.

 

Nadleśnictwo Łąck
M[iesią]c Grudzień 1926