Kategoria: Reichard Jakob

Jacob Reichard (1841-1913) w roku 1868 otworzył w Anklam przy Peendamm 39. Poza zdjęciami portretowymi wykonywał fotografie architektury. W 1872 przeprowadził się do Berlina, gdzie założył drugie atelier wspólnie z kupcem Karlem Emilem Augustem Lindnerem (ur. 1837) przy Markgrafenstraße. Już w 1883 firma miała 30 tys. marek kapitału bieżącego, roczny przychód 90 tys. marek i zatrudniała dziesięciu pracowników. W roku 1892 Reichard został fotografem nadwornym (jest np. autorem jedynego zdjęcia cesarza Fryderyka III na łożu śmierci) i przeniósł się na adres Unter den Linden 54/55. W 1902 sprzedał firmę za 25 tys. marek.

Był członkiem Berlińskiego Towarzystwa Fotograficznego i otrzymał liczne odznaczenia, np. Krzyże Kawalerskie Orderu Franza Josefa i Orderu Króla Saksonii, Krzyż Zasługi w Sztuce i Nauce, Heski Order Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego.