Kuzynostwo z Anklam I

P-3159

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – druga połowa lat 60. XIX w.