Kategoria: Silkiewicz Alfred

Alfred Silkiewicz (zm. 1902) był fotografem w Tarnopolu od lat 70. XIX wieku, od 1898 pracował w Nowym Sączu, atelier „Janina”. W roku 1878 został poproszony o wykonanie zdjęć na wystawie etnograficznej w Tarnopolu (odwiedzonej przez arcyksięcia Rudolfa), gdzie sfotografował nie tylko samą ekspozycję, ale również ludzi ubranych w stroje ludowe z różnych okolic, którzy specjalnie przyjechali na wystawę.