Jan Motyczyński w czamarze

P-4736
Miejsce:Tarnopol
Tematyka:Portret

Kiedy żywy niemoże, to fotografowany
Życzy szczęścia i zdrowia Starosto Kochany,
Wszystko co jest na świecie, zmieni się, przeminie,
Lecz pamięć w sercach naszych o Was niezaginie.

Zbaraż, dnia 29 Września
1879 Jan Motyczyński